FORUM REGIONALNEJ
GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Rejestracja

Bolesławiec, 23-24 kwietnia 2024 r.

Dni
Godzin
Minut
Sekund

DO KONFERENCJI POZOSTAŁO:

Image
Image
Image
Zobacz relację video z Forum w Mikołajkach i Ełku
Icon Image Image Image Image
Zobacz relację video z Forum w Bolesławcu
Icon

23 KWIETNIA 2024

24 KWIETNIA 2024

> Obrady merytoryczne 10:00-17:00

> Kolacja + rozmowy kuluarowe + DJ
w hotelu 19:00

> Wyjazd studyjny i zwiedzanie instalacji współgospodarza konferencji

10:00-14:00


Dobre wspomnienia :-)

CO WAS CZEKA NA KONFERENCJI?

IconIconIconIconIconIconIconIcon

TAK BYŁO PODCZAS FORUM REGIONALNEJ GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOLESŁAWCU

PROGRAM KONFERENCJI

PIERWSZY DZIEŃ 23 kwietnia 2024

IconIcon

9.30 – 10.00

Rejestracja

10.00 – 10.10

Otwarcie konferencji

10.10 – 10.40

Nowy Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami oraz program inwestycyjny branży w regionie


-Paulina Wiśniewska, Kierownik Działu Planowania i Koordynacji w Gospodarce Odpadami w Wydziale Instrumentów Środowiskowych Departamentu Wydziału Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

-Angelika Teppel – Szadorska, Podinspektor Działu Planowania i Koordynacji w Gospodarce Odpadami w Wydziale Instrumentów Środowiskowych Departamentu Wydziału Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

10.40 – 11.10

Procedury administracyjne związane z lokalizacją instalacji w branży komunalnej

- problemy, orzecznictwo.


Anna Specht-Schampera, Radca prawny i Partner w SDZLEGAL Schindhelm11.10 – 11.30

Case study współgospodarza konferencji:

Sukcesy i wyzwania w zarządzaniu przedsiębiorstwem i instalacją komunalną na przykładzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu


Krzysztof Basiak, Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu

11.30 – 12.00

Przerwa kawowa

12.00 – 12.20

Czy samorządy mogą realnie wpłynąć na problem zagospodarowania odpadów? Prawne aspekty drogi do osiągnięcia bezpieczeństwa energetycznego

Katarzyna Wolny-Tomczyk, Adwokat, Prezes Zarządu Związku Producentów Paliw z Opadów i Biomasy (ZPPOB)

12.20 – 13.10

-Tomasz Szymkowiak, Dyrektor ds. wydawnictw ABRYS Sp. z o.o.

-Krzysztof Basiak, Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu

-Anna Specht-Schampera, Radca prawny i Partner w SDZLEGAL Schindhelm

-Jakub Sochoń, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgorzelcu

Panel dyskusyjny


Szanse i bariery rozwojowe przedsiębiorstw komunalnych w regionie


13.10 – 13.30

13.30 – 14.30

Wpływ zbiórki i zagospodarowania bioodpadów na uzyskanie wymaganych poziomów recyklingu


Andrzej Sobolak, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów BIORECYKLING

Przerwa na lunch

14.30 – 14.50

Aktualne możliwości pozyskania dotacji na Gospodarkę Obiegu Zamkniętego i instalacje zagospodarowania odpadów


Ewa Florczyk, Przedstawiciel Firmy Funds For Future, Specjalista w finansowaniu innowacji oraz inwestycji ekologicznych

14.50 – 15.10

Optymalizacja odbioru odpadów z Systemem Komunalnym Globtrak


Mateusz Chaba, Przedstawiciel Firmy Globtrak Polska Sp. z o.o.15.10 – 15.30

„Zawartość „żółtego worka” i jego wpływ na finanse instalacji, gminy i poziomy recyklingu w kontekście systemu kaucyjnego


dr inż. Jacek Połomka, Prezes Zarządu, Łużyckie Centrum Recyklingu, Marszów

15.30 – 15.50

Wpływ regulatora na politykę taryfową w branży wod-kan w regionie, konsekwencje dla przedsiębiorstw


Grzegorz Kozłowski Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu

Panel dyskusyjny


Wyzwania, wymogi, ramy prawne a lokalna rzeczywistość branży komunalnej

15.50 – 16.10

-Piotr Talaga, Redaktor naczelny wydawnictw ABRYS Sp. z o.o.

-Katarzyna Wolny-Tomczyk, Adwokat, Prezes Zarządu Związku Producentów Paliw z Opadów i Biomasy (ZPPOB)

-Jędrzej Bujny, Radca Prawny i Specjalista w doradztwie środowiskowym i infrastrukturalnym, Kancelaria Prawo Dla Ekosystemu

-Jacek Połomka, Prezes Zarządu, Łużyckie Centrum Recyklingu, Marszów

-Wojciech Borecki, Zastępca Prezydenta Miasta Głogowa
16.10 – 17.00

Kontrola WIOŚ w przedsiębiorstwie komunalnym– praktyczne wskazówki


dr Jędrzej Bujny, Radca Prawny i Specjalista w doradztwie środowiskowym i infrastrukturalnym, Kancelaria Prawo Dla Ekosystemu

17.00

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

BANKIET I INTEGRACJA ŚRODOWISKA

19.00 - 00.00

Uroczysta kolacja bankietowa + DJ


IconIcon

Zapraszamy Państwa do udziału w kolacji bankietowej, która będzie doskonałą okazją do nawiązania i zacieśnienia relacji podmiotów działających w regionie.


Nieco mniej formalne rozmowy stwarzają okazję do bliższego poznania się Uczestników konferencji oraz do poruszenia wielu istotnych tematów w przyjaznej atmosferze.

A wszystko to przy dźwiękach profesjonalnej oprawy muzycznej.
DRUGI DZIEŃ 24 kwietnia 2024

Icon

Wyjazd studyjny do instalacji komunalnej współorganizatora - Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu

10.00 – 14.00

Spółka prowadzi działalność w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych poprzez odbiór odpadów komunalnych, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bolesławcu oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu.

 • DZIAŁALNOŚĆ
 • Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu prowadzi działalność poprzez pracę poszczególnych zakładów i działów:
 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu – wykonuje zadania w zakresie kompleksowej usługi gospodarowania odpadami: przyjmowanie, przetwarzanie, unieszkodliwianie, wytwarzanie produktu poprawiającego właściwości gleby „Humosol” i sprzedaż surowców wtórnych oraz wykonuje usługi w zakresie wywóz nieczystości płynnych,
 • Zakład Oczyszczania i Transportu – zajmuje się odbiorem i transportem odpadów komunalnych, wielkogabarytowych, poremontowych i segregowanych, zamiataniem ulic, placów, chodników oraz zimowym utrzymaniem dróg. Zakład prowadzi również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 • Zakład Robót Drogowych i Budowlanych - zajmuje się budową, remontami i bieżącym utrzymaniem dróg, ulic, placów i chodników, bieżącym utrzymaniem i administrowaniem obudowami śmietnikowymi oraz administrowaniem Targowiskiem Miejskim.
 • Dział Logistyki i Utrzymania Ruchu – wykonuje działalność pomocniczą w zakresie realizowania potrzeb wynikających z podstawowej działalności Spółki.

TECHNOLOGIA

W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu odzysk surowców i unieszkodliwianie odpadów prowadzony jest na instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów. Odpady kierowane są na linię sortowniczą, gdzie prowadzony jest proces segregacji mechaniczno-ręcznej. Prowadzony jest proces kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, wraz z wybranymi odpadami ulegającymi biodegradacji.


WYTWARZANIE PRODUKTU

W wyniku przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, wraz z wybranymi odpadami ulegającymi biodegradacji w ZUOK w Trzebieniu wytwarzany jest produkt o właściwościach nawozowych poprawiający właściwości gleby. Jego zastosowanie wzbogaca glebę w składniki pokarmowe, poprawia właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby. Ma on zastosowanie w gospodarstwach rolnych oraz rekultywacji gruntów zdegradowanych.


EDUKACJA

Spółka realizuje również działania związane z edukacją ekologiczną i wspieraniem lokalnych inicjatyw, których celem jest wzmocnienie świadomości ekologicznej mieszkańców, a przede wszystkim dzieci, młodzieży. Co roku ZUOK w Trzebieniu odwiedzany jest przez zorganizowane grupy. Na miejscu mogą zobaczyć całą drogę postępowania z odpadami na kolejnych etapach - pracę linii sortowniczej, produkcję kompostu, czy przygotowanie odpadów do recyklingu.

Misja Firmy:“Bieżące zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w dziedzinie gospodarki komunalnej i gospodarki odpadami, spełniając wymagania swoich klientów w sposób nowoczesny, bezpieczny i sprzyjający ochronie środowiska”.

Więcej o zakładzie
ImageImageImageImage

REJESTRACJA

UDZIAŁ STACJONARNY

W KONFERENCJI + KOLACJA BANKIETOWA + WIZYTA STUDYJNA

 • uczestnictwo w wykładach 23.04
 • wyżywienie w dniu 23.04 (przerwa kawowa, lunch)
 • kolacja bankietowa w dniu 23.04 (+open bar) oraz oprawa muzyczna (DJ)
 • przejazd i wizyta studyjna w MZGK Spółka z o. o. Bolesławiec
 • cena nie obejmuje noclegu

990 zł netto

lub

890 zł netto

dla pracowników samorządu terytorialnego oraz członków Rady RIPOK

REJESTRACJA

UDZIAŁ STACJONARNY

W KONFERENCJI + WIZYTA STUDYJNA

 • uczestnictwo w wykładach 23.04
 • wyżywienie w dniu 23.04 (przerwa kawowa, lunch)
 • przejazd i wizyta studyjna w MZGK Spółka z o. o. Bolesławiec
 • cena nie obejmuje noclegu

690 zł netto

lub

590 zł netto

dla pracowników samorządu terytorialnego oraz członków Rady RIPOK

REJESTRACJA

Miejsce konferencji i zakwaterowanie

IBIS STYLES BOLESŁAWIEC *** zlokalizowany na placu Popiełuszki 2 w Bolesławcu

Designerski ekonomiczny hotel, otwarty na kreatywne umysły

Ibis Styles Bolesławiec to nowoczesny, designerski hotel inspirowany słynną ceramiką Bolesławiecką usytuowany w samym sercu miasta, który oddaje do dyspozycji Gości wspaniałe pokoje, restaurację Winestone, 4 sale konferencyjne, oraz niepowtarzalną rozrywkę w kręgielni. Hotel jest bezpośrednio połączony z Aqua Parkiem "Orka", który oferuje strefę saun, jacuzzi, basenów sportowych, zjeżdżalni wodnych, siłowni, squash’a.

W sprawie rezerwacji noclegu zapraszamy do kontaktu z Panią Agnieszką Kisielowską

Z wykorzystaniem hasła: ABRYS otrzymają Państwo zniżkę na zakwaterowanie

Rezerwacja pod numerem telefonu: 573207973
agnieszka@konferencjeboleslawiec.pl

REZERWACJA

GPS: 51 stopni 15’ 40.571’’ N 15 stopni 34’18.958’’ E

Icon

Pokój jednoosobowy

310 zł brutto z hasłem ABRYS

Pokój dwuosobowy

360 zł brutto z hasłem ABRYS

Icon

PATRONI
I PARTNERZY KONFERENCJI

ORGANIZATOR

WSPÓŁGOSPODARZ

PATRONAT

PARTNER

PATRONAT MEDIALNY

W NASZYCH MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz do mnie

Klaudia Babieracka

koordynator wydarzenia

Kontakt w sprawie konferencji

539 549 450

Icon

k.babieracka@abrys.pl

IconImage
Napisz do mnie

Katarzyna Szyińska

specjalista ds. promocji i współpracy z partnerami

Kontakt w sprawie konferencji

IconIcon